Одесская таможня (часть 2)

1970
8723

Комментарии — страница 115

25.01.2016 15:38

12345

http://www.unn.com.ua/uk/news/1541125-m-saakashvili-i-a-pivovarskiy-simvolichno- zaklali-pochatok-novogo-mitnogo-terminalu

25.01.2016 19:56

seek and destroy

Ну как там, в городе с “открытым небом” уже появилось “открытое таможенное пространство”?А почему нигде в Европе и Америке нет “открытых таможенных пространств”?Может потому что они не идиоты и защищают свои экономические интересы?Или потому что они не продались с потрахами и не находятся на внешнем управлении?Полностью подставные личности громко хлопали в зале Морвокзала,все выглядело правдоподобно?Пивоварский,по которому тюрьма плачет,что-то символично закладывает в Одессе!!!Он кто такой?Его уже практически нет в Правительстве!Они могут только символически забронировать себе место на политическом кладбище.Грузов нет и не предвидется,судозаходы практически на нуле,реконструкция даже и не думала начинаться,инспектора разбегаются при упоминании нового терминала,низких лжецов и приспособленцев ставят на должностя(вы бы видели как Соколов делал “миньеты” всем при прошлой власти),все рушится,зарплаты равны 90$,конверты вручают только по национальному признаку!Хохлы,Вас так не имели даже татаро-монголы!У Вас,что жопы резиновые?

25.01.2016 20:25

Внимательно изучаем

В Україні пропонують створити Національну митну службу

16.01.2016 12:38

Митну службу пропонують оновити за принципом Національної поліції України. Зокрема, шляхом відкритого конкурсу в Україні пропонується створити Національну митну службу, яка буде оновлена за європейськими стандартами та матиме розширені повноваження та функції на місцях.

Відповідну пропозицію містить проект Закону від 13.01.2016 №3763 “Про Національну митну службу України”.

Згідно з документом Національна митна служба України — є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну митну політику.

Діяльність Національної митної служби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну митну політику.

Національна митна служба України повинна мати свою емблему та прапор.

Систему Національної митної служби України складають:

1) Апарат Національної митної служби України;

2) територіальні органи Національної митної служби України;

3) відокремлені структурні підрозділи територіальних органів Національної митної служби України;

4) спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідницькі установи;

5) спеціальні митні органи.

Національна митна служба України виконуватиме такі основні завдання:

забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи;

забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону;

створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;

застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

здійснення державного експортного контролю в межах повноважень;

запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України;

ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та видача у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження;

кінологічне забезпечення діяльності Національної митної служби України;

здійснення інших визначених законодавством України повноважень.

Для прискорення міжнародної торгівлі запланована автоматизація процесів митного контролю та оформлення, аналізу та управління ризиками, створення системи митного пост-аудиту.

Також, законопроект регулює питання посадових осіб Нацональної митоної служби, а також встановлює вимоги до кандидатів, які бажають працювати у відповідному відомстві.

Так, посадова особа Національної митної служби України є громадянином України, який склав Присягу, проходить службу на відповідних посадах у Національній митній службі України і якому присвоєно спеціальне звання Національної митної служби України.

Посадовці Національної митної служби України матимуть службові посвідчення, а окремі з них особи — жетон з індивідуальним номером. Посадові особи Національної митної служби України під час виконання службових обов’язків зможуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Зокрема, під час виконання службових обов’язків фізичну силу можна буде застосовувати для:

1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб Національної митної служби України;

2) забезпечення доступу до приміщень або на території, де знаходяться товари, що перебувають під митним контролем;

3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на посадових осіб Національної митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов’язків

На службу до Національної митної служби України прийматимуться громадяни України, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України та здатні за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров’я виконувати завдання, покладені на ці органи. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком відповідно до Закону України «Про державну службу».

На службу до Національної митної служби України не можуть бути прийняті особи, визнані в установленому порядку недієздатними або обмеженими у дієздатності, особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які протягом року, що передував їх зверненню до Національної митної служби України з приводу працевлаштування, притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень

25.01.2016 20:36

……

Так в Грузии все знают , что Саакашвили поставил тупую дуру руководителем таможни , а вообще все курируют Америкосы . И для чего поставлен в Одессу Саакашвили , его задача прибрать к рукам Николаевский порт , и Ильичевский , и Южный .

25.01.2016 20:44

Внимательно изучаем продолжение

Проект
вноситься народними депутатами України
Антонищак А.Ф. (посвідчення № 103)
Южаніна Н.П. (посвідчення № )
Острікова Т.Г. (посвідчення № )
Кожем’якін А.А. (посвідчення № )
Галасюк В.В. (посвідчення № )
Грановський О.М. (посвідчення № )
Висоцький С.В. (посвідчення № )
Горват Р.І. (посвідчення № )
Гудзенко В.І. (посвідчення № )
Курячий М.П. (посвідчення № )
Кришин О.Ю. (посвідчення № )
Кужель О.В. (посвідчення № )
Ляшко О.В. (посвідчення № )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну митну службу України

Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної митної служби України, статус посадових осіб Національної митної служби України, а також порядок проходження служби в Національній митній службі України.

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1 Національна митна служба України
1. Національна митна служба України — є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну митну політику.
2. Діяльність Національної митної служби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
Стаття 2. Призначення та основні завдання Національної митної служби України
1. Призначенням Національної митної служби України є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України.
2. Здійснюючи державну митну справу, Національна митна служба України виконує такі основні завдання:
1) забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи;
2) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань державної митної справи, укладеними відповідно до закону;
3) створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення;
4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо;
5) аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;
6) забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених законодавством України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії;
7) застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;
8) здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на Національну митну службу України відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України;
9) здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
10) сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів;
11) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України;
12) здійснення в межах повноважень, визначених цим Законом, контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора;
13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
14) ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн;
15) проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та видача у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження;
16) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав;
17) впровадження, розвиток та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій в державній митній справі, автоматизація митних процедур, надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису;
18) здійснення міжнародного співробітництва у сфері державної митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності Національної митної служби України;
19) кінологічне забезпечення діяльності Національної митної служби України;
20) управління об’єктами інфраструктури Національної митної служби України, розбудова митного кордону;
21) здійснення інших визначених законодавством України повноважень, покладених на Національну митну службу України.
Стаття 3. Правова основа діяльності Національної митної служби України
1. У своїй діяльності Національна митна служба України керується Конституцією України, Митним кодексом України, Податковим кодексом України, міжнародними договорами України, укладених в установленому законом порядку, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику, іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 4. Міжнародне співробітництво Національної митної служби України
1. Взаємовідносини у сферах діяльності територіального органу Національної митної служби України з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна.
Стаття 5. Взаємодія Національної митної служби України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування
1. Національна митна служба України в процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.
Стаття 6. Громадська Рада при Національній митній службі України
1. Громадська рада при Національній митній службі України є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної митної політики.
2. Порядок утворення, функціонування Громадської Ради при Національної митної служби України України, її повноваження визначаються законодавством України.
РОЗДІЛ ІІ
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 7. Верховенство права
1. Національна митна служба України у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Стаття 8. Дотримання прав і свобод людини
1. Під час виконання своїх завдань Національна митна служба України забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.
Стаття 9. Законність
1. Посадові особи Національної митної служби України діють лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
2. Посадовій особі Національної митної служби України заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази.
3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення посадовою особою Національної митної служби України Конституції та законів України.
Стаття 10. Відкритість та прозорість.
1. Національна митна служба України здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.
2. Національна митна служба України забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність.
3. Національна митна служба України забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законами України.
4. Національна митна служба України може оприлюднити (поширити) інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначених законами України.
5. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Національної митної служби України, обов’язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління Національної митної служби України. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначених законами України.
6. Проекти нормативно-правових актів, які стосуються прав та свободи людини, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності обов’язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
Стаття 11. Політична нейтральність
1. Національна митна служба України у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позиції політичних партій та громадських об’єднань.
2. В органах і підрозділах Національної митної служби України заборонено використовувати будь-які предмети, що мають символіку політичних партій та проводити політичну діяльність.
3. Посадовим особам Національної митної служби України заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження в політичних цілях.
Стаття 12. Особиста відповідальність.
1. Посадова особа Національної митної служби України відповідає за дії, вчинені нею особисто, а також за дії, вчинені підлеглими за її вказівкою.
2. Посадова особа Національної митної служби України при виявленні помилок у своїй роботі, у роботі своїх підлеглих або колег, зобов’язана негайно вживати заходів щодо їх виправлення.
Стаття 13. Лояльність.
1. Принцип лояльності стосується відношення посадової особи Національної митної служби України до усіх гілок державної влади, усіх державних органів та державних службовців.
2. Посадова особа Національної митної служби України зобов’язана проявляти повагу і коректність до держави, усіх державних і громадських інститутів.
3. Посадова особа Національної митної служби України не може брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.
4. Посадова особа Національної митної служби України зобов’язана підтримувати позитивний імідж Національної митної служби України, постійно сприяти зміцненню її авторитету.
РОЗДІЛ ІІІ
СИСТЕМА ТА СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 14. Загальна система Національної митної служби України.
1. Систему Національної митної служби України складають:
1) Апарат Національної митної служби України;
2) територіальні органи Національної митної служби України.
3) відокремлені структурні підрозділи територіальних органів Національної митної служби України;
4) спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідницькі установи;
5) спеціальні митні органи.
Стаття 15. Апарат Національної митної служби України.
1. Апарат Національної митної служби України – організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, що забезпечують діяльність керівника Національної митної служби України, а також реалізує державну митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність територіальних органів Національної митної служби України, відокремлених структурних підрозділів територіальних органів Національної митної служби України, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідницьких установ Національної митної служби України, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
2. Структуру Апарату Національної митної служби України затверджує керівник Національної митної служби України за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
3. Вимоги до формування структури Апарату Національної митної служби України визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Державні службовці Апарату Національної митної служби України призначаються на посади та звільняються з посад керівником Національної митної служби України в порядку, передбаченому Закону України «Про державну службу».
5. Працівники Апарату Національної митної служби України, які не є державними службовцями, приймаються на роботу та звільняються з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю.
6. Звільнення з посади керівника Національної митної служби України не може бути підставою для звільнення з посад державних службовців та звільнення з роботи працівників Апарату Національної митної служби України.
Стаття 16. Територіальні органи Національної митної служби України.
1. Територіальний орган Національної митної служби України (митниця) здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; міста Київ, Севастополь). Окремі територіальні органи Національної митної служби України можуть здійснювати свою діяльність на територіях двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць або на всій території України.
2.Територіальний орган Національної митної служби України є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів.
3.Пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Національної митної служби України на розгляд керівнику центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику вносить керівник Національної митної служби України.
4.Територіальні органи Національної митної служби України діють на підставі положень, що затверджуються керівником Національної митної служби України.
5. Державні службовці територіальних органів Національної митної служби України призначаються на посади та звільняються з посад керівниками територіальних органів Національної митної служби України.
6. Працівники територіальних органів Національної митної служби України приймаються на роботу та звільняються з роботи керівниками територіальних органів Національної митної служби України.
7. Структуру територіальних органів Національної митної служби України затверджує керівник Національної митної служби України за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
8. Штатний розпис та кошторис територіальних органів Національної митної служби України затверджує керівник Національної митної служби України.
Стаття 17. Відокремлені структурні підрозділи територіальних органів Національної митної служби України.
1. У населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності територіального органу Національної митної служби України, в міру необхідності створюються відокремлені структурні підрозділи територіальних органів Національної митної служби України (митні пости).
2. Пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних митних постів на розгляд керівника Національної митної служби України вносить керівник територіального органу Національної митної служби України.
3. Митні пости діють на підставі положень, що затверджуються керівником територіального органу Національної митної служби України.
Стаття 18. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідницькі установи.
1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів України в системі Національної митної служби України, можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідні установи.
Стаття 19.Спеціалізовані митні органи
1. Для виконання окремих завдань, а також сукупності декількох завдань, покладених на Національну митну службу України в ній можуть створюватися відповідні спеціалізовані митні органи.
2 Спеціалізовані митні органи здійснюють свою діяльність на всій митній території України.
3. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних органів здійснюються в порядку, визначеному законом.
4.У місцях розташування митниць, митних постів в міру необхідності можуть створюватися відокремлені підрозділи та окремі робочі місця спеціалізованих митних органів.
5. Спеціалізовані митні органи є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, цього Закону, Митного Кодексу України, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
6. Керівники спеціалізованих митних органів призначаються на посади та звільняються з посад наказами центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику, в порядку, визначеному законодавством. Вимоги до осіб, що претендують на зайняття посади керівника спеціального митного органу визначені у Законі України «Про державну службу».
Стаття 20. Посадова особа Національної митної служби України.
1. Посадова особа Національної митної служби України є громадянином України, який склав Присягу, проходить службу на відповідних посадах у Національної митної служби України і якому присвоєно спеціальне звання Національної митної служби України.
2. Посадова особа Національної митної служби України має службове посвідчення. Окремі посадові особи Національної митної служби України мають жетон з індивідуальним номером. Положення про службове посвідчення та індивідуальний жетон затверджується центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
Стаття 21. Основні обов’язки посадової особи Національної митної служби України.
1. Посадова особа Національної митної служби України зобов’язана:
1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Національної митної служби України, та Присяги;
2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;
3) поважати і не порушувати права і свободи людини;
4) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
5) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в Національної митної служби України або перебування на займаній посаді.
Стаття 22. Відповідальність посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадові особи Національної митної служби України несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.
2. В Національній митній службі України діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом.
3. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб Національної митної служби України при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом.
4. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб Національної митної служби України, які заподіяли шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.
Стаття 23. Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику у відносинах з Національною митною службою України.
1. Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність Національної митної служби України через керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику у порядку, визначеному Законом та актами Кабінету Міністрів України.
2. Керівник центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику:
1) забезпечує формування державної митної політики та контролює її реалізацію Національною митною службою України;
2) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Національною митною службою України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
3) визначає пріоритетні напрями роботи Національної митної служби України та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани роботи;
4) вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатури на посаду керівника Національної митної служби України і за пропозицією керівника Національної митної служби України — стосовно кандидатур на посади його заступників;
5) погоджує структуру Апарату Національної митної служби України;
6) видає обов’язкові до виконання Національною митною службою України накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності Національної митної служби України;
7) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Національної митної служби України.
8) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів Національної митної служби України;
9) погоджує пропозиції керівника Національної митної служби України щодо утворення, реорганізації, ліквідації її територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;
10) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Національної митної служби України повністю чи в окремій частині;
11) доручає керівнику Національної митної служби України скасувати акти його територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів Національної митної служби України повністю чи в окремій частині;
12) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Національної митної служби України та його заступників;
13) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів Апарату Національної митної служби України, її територіальних органів та їх заступників.
14) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника Національної митної служби України, його заступників, інших державних службовців і працівників Апарату Національної митної служби України та її територіальних органів.
15) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Національної митної служби України та її територіальних органів;
16) заслуховує звіти про виконання покладених на Національну митну службу України завдань та планів її роботи;
17) вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності Національної митної служби України.
Стаття 24. Керівник та заступники керівника Національної митної служби України.
1. Безпосереднє керівництво Національною митною службою України здійснює керівник Національної митної служби України.
2. Керівник Національної митної служби України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
3. Керівник Національної митної служби України має першого заступника і заступника.
4. Перший зступник та заступник керівника Національної митної служби України призначаються на посаду та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику за поданням керівника Національної митної служби України.
5. Керівником та заступниками керівника Національної митної служби України може бути призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в Національну митну службу України;
2) має вищу повну юридичну або економічну освіту;
3) має досвід роботи на керівних посадах не менш як сім років.
Стаття 25. Основні повноваження керівника Національної митної служби України
1. Керівник Національної митної служби України:
1) очолює Національну митну службу України та здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на неї завдань;
2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в Апараті Національної митної служби України Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, а також наказів і доручень керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику з питань, що належать до сфери діяльності Національної митної служби України;
3) вносить на розгляд керівника центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері захисту зовнішньоекономічних інтересів держави, безпеку її кордонів та суспільства, створення сприятливих умов для розвитку національної економіки, наповнення державного бюджету, протидію митним правопорушенням.
4) представляє у визначеному порядку Національну митну службу України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за її межами;
5) звітує перед керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику про виконання покладених на Національну митну службу України завдань і повноважень;
6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
7) підписує накази Національної митної служби України;
8) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Національної митної служби України;
9) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання посадовими особами Національної митної служби України, державними службовцями і працівниками Національної митної служби України доручення;
10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи центрального органу Національної митної служби України;
11) приймає на службу та звільняє зі служби, призначає та звільняє з посад посадових осіб Національної митної служби України;
12) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців Апарату Національної митної служби України у порядку, визначеному цим законом, Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами.
13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному законодавством про працю, працівників центрального органу управління Національної митної служби України;
14) приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Національної митної служби України;
15) приймає, у визначеному Законом України «Про державну службу» порядку, рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Апарату Національної митної служби України;
16) приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національної митної служби України;
17) у визначеному порядку вносить подання про представлення посадових осіб Національної митної служби України, державних службовців Апарату Національної митної служби України та працівників Національної митної служби України до відзначення державними нагородами України;
18) присвоює спеціальні звання Національної митної служби України відповідно до цього Закону;
19) присвоює ранги державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»;
20) вносить керівнику центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику пропозиції про утворення територіальних органів Національної митної служби України, які є юридичними особами публічного права, у межах граничної чисельності посадових осіб Національної митної служби України, державних службовців та працівників Національної митної служби України коштів, визначених на її утримання, а також щодо їх ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України;
21) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні положення (статути), у визначеному порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Національної митної служби України;
22) забезпечує дотримання визначеного керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику порядку обміну інформацією між Національною митною службою України та іншими органами державної влади.
23) приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національна митна служба України;
24) виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до Закону України «Про державну службу» та здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 26. Керівники та заступники керівників територіальних органів Національної митної служби України.
1. Керівники та заступники керівників територіальних органів Національної митної служби України призначаються на посади та звільняються з посад керівником Національної митної служби України за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
2. Кандидатури на посади керівників територіальних органів Національної митної служби України погоджуються з головами місцевих державних адміністрацій, якщо інше не передбачено законом.
3. Керівник територіального органу Національної митної служби України має першого заступника і заступника.
4. Керівником та заступниками керівника територіального органу Національної митної служби України може бути призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в Національну митну службу України;
2) має вищу повну юридичну або економічну освіту;
3) має досвід роботи на керівних посадах не менше ніж п’ять років.
Стаття 27. Колегія Національної митної служби України.
1. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Національної митної служби України утворюється колегія Національної митної служби України як консультативно-дорадчий орган.
2. Періодичність проведення засідань колегії визначається керівником Національної митної служби України.
3. Рішення колегії оформляється протоколом.
4. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання керівником Національної митної служби України відповідного наказу.
5. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Національної митної служби України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
6. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник Національної митної служби України.
7. Кількісний та персональний склад колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник Національної митної служби України.

РОЗДІЛ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 28. Основні повноваження Національної митної служби України
1. Національна митна служба України відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує взаємодію з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань державної митної справи, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів та в установленому порядку подає їх керівнику центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику;
3) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до сфери діяльності Національної митної служби України;
4) здійснює митний контроль та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
5) забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України;
6) проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного контролю;
7) забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими;
8) забезпечує спрощення митних процедур відповідно до законодавства та сприяє створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяє транзиту, збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
9) здійснює разом з митними органами іноземних держав заходи щодо вдосконалення процедури пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;
10) здійснює адміністрування митних та інших платежів в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за правильністю обчислення, своєчасності та повноти їх сплати до бюджету, здійснює застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним кодексом України та іншими актами законодавства України;
11) застосовує та контролює процедури використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодіє з гарантами;
12) здійснює стягнення коштів у разі невиконання забезпечених фінансовою гарантією зобов’язань із сплати митних платежів;
13) здійснює ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);
14) проводить верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та здійснює у випадках, установлених міжнародними договорами, видачу сертифікатів про походження;
15) здійснює ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн;
16) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;
17) здійснює контроль за застосуванням відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України і після завершення операцій митного контролю та митного оформлення;
18) сприяє захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, взаємодіє з іншими державними органами, уповноваженими у сфері захисту права інтелектуальної власності;
19) здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
20) здійснює державний експортний контроль під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів;
21) здійснює контроль за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення;
22) надає повноваження на провадження діяльності з надання митним органам фінансових гарантій забезпечення сплати митних платежів;
23) здійснює допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;
24) здійснює допущення дорожніх транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними печатками і пломбами;
25) у передбачених Митним кодексом України випадках надає дозволи;
26) проводить облік, зберігання, оцінку вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним;
27) запобігає та протидіє контрабанді та порушенням митних правил на митній території України;
28) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди, порушень митних правил, вживає заходів до їх усунення, збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення законодавства у сфері державної митної справи;
29) здійснює у випадках, передбачених законом, провадження у справах про порушення митних правил;
30) звертається до суду у випадках, передбачених законом;
31) здійснює кінологічне забезпечення діяльності Національної митної служби України ;
32) провадить дослідження і експертну діяльність у митній сферах;
33) надає консультації відповідно до Митного кодексу України;
34) забезпечує розвиток, здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовує впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання;
35) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення баз даних;
36) взаємодіє та здійснює обмін інформацією з органами державної влади, державними органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
37) бере в установленому порядку участь у наданні послуг електронного цифрового підпису;
38) здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Національної митної служби України;
39) формує інформаційну політику Національної митної служби України та її територіальних органів;
40) оприлюднює на єдиному веб-порталі та в офіційному друкованому виданні Національної митної служби України акти та інші офіційні документи з питань, що належать до її компетенції;
41) виступає засновником засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції Національної митної служби України;
42) здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності Національної митної служби України;
43) здійснює внутрішній контроль та внутрішній аудит за дотриманням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов’язків у апараті Національної митної служби України, територіальних органах, спеціалізованих митних органах та організаціях, а також спеціалізованих навчальних закладах, що належать до сфери її управління;
44) організовує інформаційну, видавничу діяльність, є засновником спеціалізованих навчальних закладів;
45) здійснює управління об’єктами державної власності;
46) укладає в установленому порядку міжвідомчі договори з митними органами іноземних держав, проводить в межах повноважень, передбачених законом, переговори та консультаційну роботу з підготовки міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Національної митної служби України, готує пропозиції щодо укладення таких договорів, а також припинення та/або зупинення їх дії;
47) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до її компетенції, у тому числі шляхом надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи, на підставі міжнародних угод;
48) проводить відповідно до законодавства перевірки суб’єктів господарювання, у тому числі після проведення митного контролю та митного оформлення;
49) залучає в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні деяких питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій;
50) отримує безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;
51) скликає наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
52) користується відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
53) здійснює контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти сплати митних платежів, в тому числі після завершення митного контролю та митного оформлення;
54) проводить перевірки суб’єктів господарювання в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України, іншими нормативними актами;
55) отримує від суб’єктів господарювання, а також надавати в межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді;
56) проводить, зокрема у взаємодії з іншими правоохоронними органами, спеціальні заходи, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також заходи з переміщення товарів під негласним контролем;
57) організовує взаємодію і обмін інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами іноземних держав з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
58) порушує в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні митного законодавства;
59) звертається у передбачених законом випадках до суду;
60) вчиняє правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством.
61) здійснює інші повноваження відповідно до покладених на неї завдань.
РОЗДІЛ V
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 29. Право посадових осіб Національної митної служби України застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю
1. У випадках, передбачених цим Законом, посадові особи Національної митної служби України під час виконання службових обов’язків можуть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
2. Для забезпечення правильного та ефективного застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї з посадовими особами Національної митної служби України проводяться заняття із спеціальної підготовки та періодичні перевірки придатності до зазначених дій. Порядок проведення таких занять та перевірок затверджується керівником Національної митної служби України.
3. За неправомірне застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї посадові особи Національної митної служби України несуть відповідальність, передбачену законом.
Стаття 30. Застосування фізичної сили
1. Посадові особи Національної митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати фізичну силу для:
1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб Національної митної служби України;
2) забезпечення доступу до приміщень або на території, де знаходяться товари, що перебувають під митним контролем;
3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов’язків, покладених на посадових осіб Національної митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов’язків.
Стаття 31. Застосування спеціальних засобів
1. Посадові особи Національної митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки транспортних засобів та інші спеціальні засоби для:
1) відбиття нападу безпосередньо на них або на інших осіб;
2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать Національної митної служби України, спеціалізованим навчальним закладам Національної митної служби України або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;
3) затримання правопорушників, їх доставки до службового приміщення Національної митної служби України, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи особі;
4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі Національної митної служби України;
5) проникнення до приміщень або на території, де можуть знаходитися предмети контрабанди або безпосередні предмети порушення митних правил;
6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи Національної митної служби України про зупинення.
2. Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, вчинення групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей.
3. За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування спеціальних засобів, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.
4. Перелік спеціальних засобів, що використовуються посадовими Національної митної служби України, та порядок їх застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї
1. Окремим категоріям посадових осіб Національної митної служби України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю.
2. Посадові особи Національної митної служби України під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття групового чи збройного нападу безпосередньо на них або інших осіб, якщо їх життю та здоров’ю загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;
2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, пункти пропуску, інші приміщення Національної митної служби України, спеціалізованих навчальних закладів Національної митної служби України;
3) відбиття групового чи збройного нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать Національної митної служби України, спеціалізованим навчальним закладам Національної митної служби України або використовуються ними, на підприємства, установи, організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;
4) зупинення транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо його водій у зоні митного контролю своїми діями створює загрозу життю та здоров’ю людей;
5) подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю людини.
3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, вчинення групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей.
4. Забороняється також застосовувати вогнепальну зброю проти громадян з малолітніми дітьми та у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
5. За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування вогнепальної зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.
6. Забороняється зберігання, носіння та застосування посадовими особами Національної митної служби України зброї та набоїв до неї не під час виконання службових обов’язків.

РОЗДІЛ VI
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
Стаття 33. Правове регулювання служби в Національній митній службі України
1. Проходження служби в Національній митній службі України регулюється цим Законом, Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 34. Служба в Національній митній службі України
1. Служба в Національній митній службі України є державною службою, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я, освітнім рівнем та віком громадян України, пов’язаній із створенням сприятливих умов для розвитку законної зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченням безпеки суспільства та захистом митних інтересів України.
Стаття 35. Посадові особи Національної митної служби України
1. Працівники Національної митної служби України, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 2 цього Закону, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, є посадовими особами. Посадові особи Національної митної служби України є державними службовцями.
2. Особи, вперше прийняті на службу до Національної митної служби України на посади, які передбачають виконання завдань, зазначених у статті 2 цього Закону, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, приймають Присягу державних службовців, якщо раніше вони не приймали такої Присяги.
3. Правове становище посадових осіб Національної митної служби України визначається цим Законом, а в частині, не врегульованій ним, — Законом України «Про державну службу» та іншими актами законодавства України.
Стаття 36. Особливості прийняття на службу до Національної митної служби України
1. На службу до Національної митної служби України приймаються громадяни України, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України та здатні за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров’я виконувати завдання, покладені на ці органи. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком відповідно до Закону України «Про державну службу».
2. Прийняття на службу до Національної митної служби України здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не передбачено законом. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України. Прийняття та службу до Національної митної служби України на посади, перебування на яких не пов’язане з проходженням державної служби, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про працю.
3. На службу до Національної митної служби України не можуть бути прийняті особи, визнані в установленому порядку недієздатними або обмеженими у дієздатності, особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які протягом року, що передував їх зверненню до Національної митної служби України з приводу працевлаштування, притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Стаття 37. Перевірка кандидата на службу до Національної митної служби України
1. Громадяни України, які виявили бажання поступити на службу до Національної митної служби України, з метою визначення стану їх здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
2. Відповідно до порядку, установленого законом, щодо осіб, які претендують на службу в Національній митній службі України, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визначається законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 38. Конкурс
1. З метою відбору осіб, здатних професійно виконувати повноваження Національної митної служби України та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою, у випадках, передбачених цим Законом, проводиться конкурс на службу до Національної митної служби України та (або) зайняття вакантної посади (далі — відкритий конкурс).
2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади.
3. Конкурс на службу до Національної митної служби України обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу до Національної митної служби України.
4. Комплектуванню в порядку просування по службі посадових осіб Національної митної служби України, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади, може передувати як проведення відкритого конкурсу, так і проведення атестації.
5. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на службу до Національної митної служби України та (або) зайняття вакантної посади (далі — Порядок проведення конкурсу), що затверджується керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
6. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник митного органу, якому надано право приймати громадян на службу до Національної митної служби України та (або) призначати на відповідну вакантну посаду.
7. Конкурс проводиться відповідною конкурсною комісією.
Стаття 39. Склад конкурсної комісії
1. Для забезпечення прозорого конкурсу на службу до Національної митної служби України утворюються конкурсні комісії.
2. До складу конкурсної комісії Апарату Національної митної служби України входять п’ять осіб:
1) два представники, визначені керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику, не з числа посадових осіб Національної митної служби України;
2) один представник, визначений керівником Національної митної служби України;
3) два представники, рекомендовані Комітетом Верховної Ради України, до відання якого відносяться питання державної митної політики, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
3. До складу конкурсної комісії територіальних органів Національної митної служби України входять п’ять осіб:
1) один представник, визначений керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику, не з числа посадових осіб Національної митної служби України;
2) один представник, визначений керівником Національної митної служби України;
3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу Національної митної служби України;
4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
Стаття 40. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу
1. Інформація про вакантні посади в Національній митній службі України і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі Національної митної служби України, територіального органу Національної митної служби України.
2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
1) місцезнаходження комісії, яка проводить відкритий конкурс;
2) назва вакантної посади;
3) стислий зміст службових обов’язків;
4) умови оплати праці;
5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи, у тому числі в Національній митній службі України, та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу до Національної митної служби України;
6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;
7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
8) дата і місце проведення конкурсу;
9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
3. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення відкритого конкурсу.
Стаття 41. Документи, які подають для участі в конкурсі
1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає у визначеному порядку до комісії такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на та проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) копію паспорта громадянина України;
3) копії документів про освіту;
4) особову картку визначеного зразка, автобіографію та фотографії розміром і в кількості, визначених Порядком проведення конкурсу;
5) декларацію, визначену законом про запобігання корупції, за минулий рік;
6) копію трудової книжки (за наявності);
7) медичну довідку про стан здоров’я, форма і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері здоров’я;
8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).
3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє комісії паспорт громадянина України.
4. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади в Національній митній службі України, документи, не визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом.
5. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті.
Стаття 42. Порядок проведення конкурсної процедури
1. Служба персоналу (кадрового забезпечення) органу Національної митної служби України, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та інформує про це конкурсну комісію.
2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування, співбесіду та інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.
3. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить у встановленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її прийняття на службу до Національної митної служби України та (або) призначення на посаду або про відмову в такому прийнятті та (або) призначенні.
4. Засідання конкурсної комісії при проведенні конкурсу є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
5. Під час засідання конкурсної комісії при проведенні конкурсу її члени:
1) вивчають результати проведеної перевірки документів кандидатів;
2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Типового порядку проведення конкурсу;
3) проводять співбесіду з кандидатами з урахуванням результатів тестування;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;
5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу.
5. Рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
6. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який присутні на її засіданні члени комісії підписують не пізніше наступного дня після його проведення.
7 Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.
Стаття 43. Призначення на посаду
1. На вакантну посаду посадової особи Національної митної служби України призначається переможець конкурсу в разі його проведення.
2. Службові відносини особи, яка вступає на службу до Національної митної служби України, розпочинаються з моменту видання наказу про призначення на посаду.
Стаття 44. Присяга посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадові особи Національної митної служби України, вперше прийняті на службу до органів Національної митної служби України, приймають Присягу державного службовця, якщо раніше вони не приймали такої Присяги.
Стаття 45. Атестація посадових осіб Національної митної служби України
1. Атестування посадових осіб Національної митної служби України проводиться з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри.
2. Атестування посадових осіб Національної митної служби України проводиться:
1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;
2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;
3) для вирішення питання про звільнення зі служби в Національній митній службі України через службову невідповідність.
3. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, установ) Національної митної служби України, що створюються їх керівниками.
4. Рішення про проведення атестування приймає керівник Національної митної служби України, керівники органів (закладів, установ) Національної митної служби України стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми наказами.
5. Порядок проведення атестування посадових осіб Національної митної служби України затверджується керівником центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
Стаття 46. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби посадовими особами Національної митної служби України
1. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби посадовими особами Національної митної служби України, визначаються цим законом та Законом України «Про державну службу».
2. Посадові особи Національної митної служби України не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств, контроль за діяльністю яких відповідно до розділу XV Митного кодексу України покладено на митні органи, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.
Стаття 47. Спеціальні звання посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадовим особам Національної митної служби України присвоюються такі спеціальні звання:
1) головний державний радник Національної митної служби України;
2) державний радник Національної митної служби України I рангу;
3) державний радник Національної митної служби України II рангу;
4) державний радник Національної митної служби України III рангу;
5) радник Національної митної служби України I рангу;
6) радник Національної митної служби України II рангу;
7) радник Національної митної служби України III рангу;
8) інспектор Національної митної служби України I рангу;
9) інспектор Національної митної служби України II рангу;
10) інспектор Національної митної служби України III рангу;
11) інспектор Національної митної служби України IV рангу;
12) молодший інспектор Національної митної служби України;
2. Положення про спеціальні звання посадових осіб Національної митної служби України, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців, а також розміри надбавок до посадового окладу за спеціальні звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Спеціальні звання присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
РОЗДІЛ VII
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У НАЦІОНАЛЬНІЙ МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
Стаття 48. Система професійної освіти у Національній митній службі України
1. Система професійної освіти у сфері державної митної справи включає:
1) підготовку фахівців з вищою освітою;
2) перепідготовку працівників Національної митної служби України;
3) підвищення кваліфікації працівників Національної митної служби України;
4) організацію навчання працівників Національної митної служби України без відриву від роботи.
2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників Національної митної служби України України здійснюються у спеціалізованих навчальних закладах Національної митної служби України. Підготовка фахівців з вищою освітою для Національної митної служби України за окремими напрямами може здійснюватися також у вищих навчальних закладах іншого галузевого підпорядкування за державним замовленням.
3. Спеціалізовані навчальні заклади Національної митної служби України можуть надавати освітні послуги за кошти фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством.
Стаття 49. Особливості правового статусу осіб, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі Національної митної служби України
1. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі Національної митної служби України за денною формою, на період навчання керівником зазначеного навчального закладу присвоюються звання «курсант», «старший курсант», яке не є спеціальним званням.
2. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі Національної митної служби України за денною формою, надається право носіння однострою, встановленого для посадових осіб Національної митної служби України, з відповідними знаками розрізнення.
3. Особам, які навчаються у спеціалізованому вищому навчальному закладі Національної митної служби України за денною формою, на весь період навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до Збройних Сил України.
РОЗДІЛ VIIІ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 50. Робочий час посадових осіб Національної митної служби України
1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку посадових осіб Національної митної служби України встановлюються відповідно до законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Особливий характер служби в Національній митній службі України містить такі спеціальні умови для певних категорій працівників:
1) службу у святкові та вихідні дні;
2) службу позмінно;
3) службу з нерівномірним графіком;
4) службу в нічний час.
3. Розподіл службового часу посадових осіб Національній митній службі України визначається розпорядком дня, який затверджує начальник відповідного територіального органу Національної митної служби України.
4. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всіх працівників Національній митній службі України, крім залучених до виконання службових обов’язків.
5. Посадові особи Національній митній службі України, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім посадових осіб, що працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається протягом двох наступних місяців.
6. Для виконання невідкладних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи Національної митної служби України за розпорядженням керівника територіального органу Національної митної служби України або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові, вихідні та неробочі дні. Оплата праці посадових осіб Національної митної служби України у надурочний, нічний час, а також у святкові, вихідні та неробочі дні провадиться відповідно до законодавства.
Стаття 51. Відпустки посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадовим особам Національної митної служби України надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку та тривалістю, визначеними цим Законом.
2. Посадовим особам Національної митної служби України надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (оплати праці) та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки.
Стаття 52. Обчислення тривалості відпусток посадових осіб Національної митної служби України
1. Обчислення тривалості відпусток посадових осіб Національної митної служби України — подобове. Святкові та неробочі дні до тривалості відпусток не включаються.
2. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки становить тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки.
3. За кожний повний календарний рік служби в Національній митній службі України по досягненню п’ятирічного стажу служби посадовій особі Національної митної служби України надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як п’ятнадцять календарних днів.
4. Тривалість чергової відпустки в році вступу на службу в Національній митній службі України обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожен повний місяць служби.
5. Чергова відпустка надається, як правило, до кінця календарного року.
6. Посадовим особам Національної митної служби України, які захворіли під час чергової відпустки, після одужання вона продовжується на число невикористаних днів. Продовження відпустки здійснюється начальником, який надав її, на підставі відповідного документа, засвідченого в визначеному законом чи іншим нормативно-правовим актом порядку.
7. У рік звільнення за власним бажанням, за віком, через хворобу чи скорочення штату в році звільнення, за бажанням, надається чергова відпустка, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення.
При звільненні посадової особи Національної митної служби України провести відрахування з оплати праці надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року.
8. За невикористану в році звільнення відпустку посадовим особам Національної митної служби України, які звільняються з Національної митної служби України, виплачується грошова компенсація відповідно до закону.
9. Відкликання посадових осіб Національної митної служби України із чергової відпустки, як правило, забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки може бути дозволено керівнику відповідної територіального органу Національної митної служби України.
За бажанням посадових осіб Національної митної служби України, невикористана частина відпустки може бути приєднана до чергової відпустки на наступний рік.
Стаття 53. Оплата праці посадових осіб Національної митної служби України
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб Національної митної служби України з метою створення матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов’язків.
2. Посадові особи Національної митної служби України отримують оплату праці, розмір якої визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в Національній митній службі України, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
3. Порядок виплати оплати праці визначає керівник центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
4. Посадові особи Національної митної служби України, відряджені до інших державних органів, установ, організацій та прикомандировані відповідно до цього Закону, отримують оплату праці, ураховуючи посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої вони відряджені, а також інших видів оплати праці, визначених цим Законом.
5. Оплата праці посадових осіб Національної митної служби України має бути індексоване відповідно до законів України.
Стаття 54. Медичне забезпечення посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадові особи Національної митної служби України та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, користуються правом на безоплатне медичне обслуговування у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Таке право зберігається за посадовими особами Національної митної служби України після їх звільнення з Національної митної служби України у зв’язку з виходом на пенсію або у відставку.
2. Посадові особи Національної митної служби України щорічно проходять профілактичний медичний огляд.
Стаття 55. Житлове забезпечення посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадовим особам Національної митної служби України надається службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам Національної митної служби України, які переводяться на роботу в іншу місцевість, а також випускникам вищих навчальних закладів, які одержали направлення на роботу до Національної митної служби України, розташованих в іншій місцевості, службове житло надається невідкладно.
Стаття 56. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності посадової особи Національної митної служби України.
1. Посадові особи та інші працівники Національної митної служби України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.
2. У разі загибелі, каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку, який стався з посадовою особою чи іншим працівником Національної митної служби України під час виконання ним службових (трудових) обов’язків або у зв’язку з їх виконанням, йому або його спадкоємцям центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, здійснює компенсаційну виплату в таких розмірах:
а) у разі загибелі ? як різниця між 10-річною сумою середньомісячної заробітної плати постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком;
б) у разі інвалідності ? залежно від ступеня втрати працездатності при встановленні інвалідності як різниця між 5-річною для I групи, 4-річною ? для II групи, 3-річною ? для III групи середньомісячною заробітною платою постраждалого за останньою посадою на день нещасного випадку та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком;
в) у разі іншого ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку ? як різниця між середньомісячною заробітною платою постраждалого на останній робочий день перед установленням втрати ним професійної працездатності за кожний відсоток втрати професійної працездатності та сумою, виплаченою органами соціального страхування за цим нещасним випадком.
Стаття 57. Пенсійне забезпечення посадових осіб Національної митної служби України
1. Пенсійне забезпечення посадових осіб Національної митної служби України та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в Національній митній службі України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну службу».
Стаття 58. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам та працівникам Національної митної служби України
1. Посадові особи та працівники Національної митної служби України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
2. Шкода, завдана майну посадової особи органів Національної митної служби України у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
3. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи Національної митної служби України або членів її сім’ї, проводиться на підставі рішення суду.
4. Для обліку фактичних витрат, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої майну посадових осіб Національної митної служби України або членів їх сімей, для органів Національної митної служби України в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
РОЗДІЛ ІX
АТРИБУТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 59. Емблеми та прапори
1. Національна митна служба України має емблему та прапор.
2. Територіального органу Національної митної служби України, спеціалізовані навчальні заклади Національної митної служби України можуть мати свої емблеми та прапори.

Стаття 60. Однострій посадових осіб Національної митної служби України.
1. Посадові особи Національної митної служби України мають єдиний однострій. Посадова особа Національної митної служби України забезпечується одностроєм за рахунок коштів Державного бюджету України.
2. Зразки предметів однострою посадових осіб Національної митної служби України затверджує Кабінет Міністрів України.
3. На однострої посадових осіб Національної митної служби України розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його жетона з індивідуальним особистим номером.
Посадовій особі Національної митної служби України заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати читати інформацію на ньому або фіксувати її за допомогою технічних засобів.
Посадова особа Національної митної служби України, який виконує функції в цивільному одязі, зобов’язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною.
4. Правила носіння та норми належності однострою посадових осіб Національної митної служби України затверджує керівник центрального органу виконавчої влади, який, відповідно до законодавства, забезпечує формування та реалізує державну митну політику.
5. Використання спеціальних звань, відзнак, однострою і службового посвідчення посадової особи Національної митної служби України особою, яка не є посадовою особою Національної митної служби України, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до Закону.
Стаття 61. Службові посвідчення посадових осіб Національної митної служби України
1. Посадовим особам Національної митної служби України видаються службові посвідчення. Положення про службове посвідчення посадової особи Національної митної служби України та його зразок затверджуються Національною митною службою України.

РОЗДІЛ X
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 62. Майно Національної митної служби України
1. Майно Національної митної служби України є державною власністю. Управління цим майном здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
Стаття 63. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв’язку Національної митної служби України
1. Надання органам Національної митної служби України у користування земельних ділянок для службових потреб, відшкодування власникам зазначених ділянок та землекористувачам вартості цих ділянок та збитків, завданих їх вилученням, здійснюються відповідно до Земельного кодексу України.
2. У разі якщо митне оформлення товарів здійснюється Національною митною службою України безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форми власності та підпорядкування, зобов’язані безоплатно надавати національним митним органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові приміщення, а також обладнання, засоби та канали зв’язку.
Стаття 64. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток митної інфраструктури
1. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток митної інфраструктури здійснюються за рахунок державного бюджету.
2. У межах пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення національні митні органи як балансоутримувачі земельних ділянок, нерухомого майна та службових приміщень можуть безоплатно надавати у тимчасове користування відповідні приміщення та земельні ділянки для службових потреб підприємствам, діяльність яких пов’язана із забезпеченням функціонування пунктів пропуску, та підприємствам сфери обслуговування.

РОЗДІЛ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня офіційного оприлюднення.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) забезпечити створення центрального органу виконавчої влади Національної митної служби України та його територіальних органів;
2) забезпечити призначення керівників та заступників керівників Національної митної служби України та її територіальних органів;
3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
5) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;
6) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
7) вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення Національної митної служби України;
3. Встановити, що спеціальні звання, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам Національної митної служби України, яким раніше було присвоєно спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:

Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів Спеціальні звання посадових осіб Національної митної служби України
головний державний радник податкової та митної справи дійсний державний радник Національної митної служби України
державний радник податкової та митної справи I рангу державний радник Національної митної служби України 1 рангу
державний радник податкової та митної справи II рангу державний радник Національної митної служби України II рангу
державний радник податкової та митної справи III рангу державний радник Національної митної служби України III рангу
радник податкової та митної справи I рангу радник Національної митної служби України I рангу
радник податкової та митної справи II рангу радник Національної митної служби України II рангу
радник податкової та митної справи III рангу радник Національної митної служби України III рангу
інспектор податкової та митної справи I рангу інспектор Національної митної служби України I рангу
інспектор податкової та митної справи II рангу інспектор Національної митної служби України II рангу
інспектор податкової та митної справи III рангу інспектор Національної митної служби України III рангу
інспектор Національної митної служби України IV рангу,
інспектор Національної митної служби України,
молодший інспектор Національної митної служби України

Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у органах доходів та зборів зараховується до стажу митної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад Національної митної служби України, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».
3. Шість місяців з дня набрання чинності цим Законом Національній митній службі України дозволяється використання службових посвідчень, бланків, печаток, штампів, логотипів та емблем органів доходів і зборів таабо органів фіскальної служби.

Голова Верховної Ради В. Гройсман України

26.01.2016 0:12

логофет

уничтожителю. ну зачем передергивать про “открытое пространство”. речь шла об сервисных функциях институциональных органов, а не ВЭД. хотя прикольно слушать Юлю в части организации работы фронт/бэк офисов с контролирующими…

26.01.2016 9:24

рассмешил

Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили объявил на своей Фейсбук-странице о начале создания в Одессе «Открытого таможенного пространства».
“Сегодня новое поколение украинских чиновников в Одессе начало строительство «Открытого таможенного пространства» — зоны таможенного оформления, где не будет места ленивым чиновникам, старым схемам, взяткам и беззаконию”, — сообщил Саакашвили.
Он добавил, что “сегодня здесь был заложен фундамент принципиально новых государственных услуг на таможне, услуг для людей, а не для карманов госслужащих!”.

26.01.2016 12:25

Голландец

А вообще это верх цинизма — утром рассказывать лохторату об “Открытом таможенном пространстве”, а вечером назначать в таможню на руководящую должность регионала!!!

26.01.2016 12:32

амир бей

Нашу Юлю вообще прикольно слушать,только вот понять ничего нельзя.Какая-то пурга из слов,которая ровным счетом ничего не значит.Как может,что-то вещать про сугубо узкие таможенные вопросы человечек без профильного образования?Все,что ей подсовывают волонтеры,советники,перебежчики и прочая шваль-набор пустых фраз,которые смешны и парадоксальны в своей глубинной глупости.Хотя,если в этой стране всерьез рассматривают вопрос о приглашении на пост Премьера Украины бывшего Премьера Швеции,что тут скажешь?Мазепу на должность первого вице-премьера,какого-то монгола на сбу,поляка на мвд,азер уже на таможне,турка в прокуратуру и все-сливайте воду!

26.01.2016 13:18

Дата Туташхия

Как говорил классик — чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак! Но вначале пару слов для Голландца — в среде таких как Саакашвили, Марушевская, Порошенко,Насиров этот цинизм называется искусством политики! Выгодно им утром вешать лапшу о реформах в таможне — будут вешать! Выгодно им вечером назначить в таможню ставленника регионалов — будут назначать! И ничего с этим не поделать, так уж они устроены! Но вернемся к Щируку. Очень уж мне стало интересно, почему человек владеющий домом под миллион долларов, внедорожником под 100000 долларов и телефоном “Верту” в 10000 зелени, вдруг все бросил и подался в Одессу реформировать таможню за 2000 гривен? И путем не самых сложных расследований установил следующее — Щирук на самом деле не самостоятельная фигура! так сказать “попка”! Как, впрочем и Марушевская! За ним стоят довольно интересные персонажи, намного покруче! Если обратиться к той ссылке в ЦВК, которую я давал в своем предыдущем сообщении, то там указано, что Щирук в районном совете является советником Председателя районного совета Байчаса В.М. Байчас мало известен в политикуме Украине, но достаточно хорошо о нем известно в узких криминальных кругах Украины. Его отец, Моня Байчас пока не дотягивает до “вора в законе”, но является смотрящим за Киевской областью от не менее известной в Одессе личности Юрия Иванющенко “Юрец Енакиевский” — куда ж Одессе без него! Сам Байчас В.М., до того как избраться депутатом, был хозяином и генеральным директором компании “Евронефтепродукт” — очень известной фирмы, через которую контрабандные нефтепродукты поставлялись предприятиям Киевской области и в аэропорт “Борисполь” (в которой крутился на второстепенных ролях и Щирук). Учитывая тот факт, что очень скоро оформление нефтепродуктов должно снова вернуться в Одесскую таможню, а основные оформления производит ВМО №5 в “Одесса-порт”, назначение на должность начальника этого отдела ставленника киевских контрабандистов-регионалов сдается мне очень даже символичным и непростым! Видно лавры молодого гения-миллиардера Курченко многим не дают покоя!!!

26.01.2016 13:27

Раша Тудэй

Саакашвили на презентации “Открытого таможенного пространства” как клоун и последний поц расписался перед залом, в котором сидели матерые регионы и воры времен Калетника, которые уничтожали таможню как изнутри, так и со стороны модных бизнес структур. А раз они теперь у нас “честный бизнес”, то этой стране уже ничего не светит, пипец подкрался незаметно!

26.01.2016 13:59

деньги не пахнут

Та нормально все:Курченко-Калетник-Клименко-Дериволков-Кара-Григорьев,ну а теперь Саакашвили-Марушевская-Кривонос-Щирук.Вам,нищете хохляцкой,какая разница?Хорошо уже было!Расхлебывайте и скачите.

26.01.2016 14:51

P.S.

Всем подкремлевским опёздалам, нах отседова, с украинского сайта на чебурнет, там агитируйте за распятых мальчиков, съеденных снегирях и изнасилованных бабушках. Всем сбитым летчикам, раненым и пока целым- удачи в деле поступления в Национальную таможню. Дата батона, ты себе противоречишь дарагой, сам пишешь что Марушевская кадры не назначает, для этого есть болванчик Насиров, и сам Марушевскую хаишь за Кривоноса-Щирука и Ко. Ты дарагой определись, кто за кадры отвечает. Юле Леонидовне сказали, что ее номенклатура все, что ниже нач отдела. Все остальное рулят Иван Михайловичik c Romanenkoy и люби друзи Катлетоса через Сеню. Так что харош, батона, порожняк гонять. Лично знаю в Одесской таможне максимум 10 человек, которые более менее разбираются в законодательстве и могут толково интерпретировать любую ситуацию с там. оформлением. Все остальные вызывает тоску, своей тупостью. И дело не в знании ТКУ на память, дело в узкой специализации по разным направлениям. Универсальных солдат, увы, очень мало. Вот этим универсальным, кстати, и надо платить норм з/п, хотя бы 25000грн. Остальных- поганой метлой, либо на переподготовку.

26.01.2016 14:53

………

Иван Михайлович = O R E S T

26.01.2016 15:45

Аркадий Гайдар

Слышь, Посткриптум, ты бы завалил своё революционное поддувало! Туташка правильно все говорит, да и ты сам гривой киваешь — все что ниже начальника отдела, это номенклатура Марухи! И никакой Насиров или Кривойнос не могут её заставить подписать наказ о назначении без её воли! Если подпишет — значить снюхалась с регионалами и пусть засунет свой революционный ролик себе в жопу!!!

26.01.2016 15:48

P.S.у

А назови-ка этих “максимум 10” профессионалов. Надо знать своих героев, интеллектуальную элиту в прозрачном таможенном пространстве.

26.01.2016 16:31

P.S.

Аркаша, ты че долбаёб? Щирук нач.груз отдела №5, номенклатура Насирова, а не красавули-филолога. Повторюсь — тупых развелось, мама не горюй. Для безимянного 15.48, у которого ума не хватает даже ник себе придумать, как тебе наприклад Королевский Владимир Иванович?? Достаточный универсальный боец??? Ну из действующих называть не буду, дабы такие опёздалы, как ты безименяный, не вспоминали их добрые имена в суе.

26.01.2016 17:04

всех,кого касается-с Праздником!

Ну,смотрю,тут такие научные дебаты развернулись.Во-первых,начальник таможни может снимать и назначать до зам начальника поста в том числе(нач отдела входит в ее номенклатуру).Во-вторых,если ей это не разрешают делать-это говорит об уровне доверия к ней и отношения к ней,как к “профессионалу”.В-третьих,Владимир Иванович-золотой человек,но тогда еще не было Carnet ATA и прочей лабуды.Через него проходила ВСЯ почта таможни и он досконально прочитав ее,расписывал с конкретными резолюциями по подразделениям.И что,до пенсии доработать не дали и на равных правах попросили выйти вместе с таможенным трутнем Михаилом Николаевичем!В-четвертых,даже самые “золотые и лучшие люди” Одесской таможни всегда сидели на “конвертах”.Будучи замом в “Одесса-порт” у Игоря Юрьевича,ведь он ежемесячно получал и прекрасно видел и знал,что творится на его участке.В-пятых,сколько можно повторять,перед тем как спрашивать,Вы сначала что-то дайте и чем-то обеспечьте!В-шестых,никто и никогда не будет качественно и быстро выполнять работу за 2000-3000 грн в месяц.В-седьмых,видя как первые и не очень лица страны активно ее грабят,абсолютно забыв,что пришли сюда на крови,кровь эту продолжают проливать и территорию потеряв-все давно утратили иллюзии и доверие к какой либо власти.Доверие к премьеру-2%,к президенту-12%.Это фиаско,и в любой цивилизованной стране это имело-бы совсем другие последствия.В-восьмых,абсолютно уверен и знаю,что в Одесской таможни есть значительно больше,чем 10 человек,высококлассных специалистов и людей с совестью и честью.Просто как им ее в нынешних реалиях применить?Сколько стоит один кг мяса и буханка хлеба все знают?В-девятых,не надо делать ставку только на возраст,дата рождения-всего лишь штамп в паспорте,а не знак об их избранности или желании что-то менять!Аресты и задержания в новой полиции и прокуратуре тому подтверждение.В-десятых,относитесь к людям так,как хотели-бы чтобы они относились к вам и все сразу станет на свои места!

26.01.2016 17:08

Кирпич

Ткаченко Виктор Сергеевич (погоняло “кирпич”) — супер профффффесиАНАЛ. Как пример.


26.01.2016 17:26

история

Да,он верный пес Катлеты еще с 2003 года,преданно служили Каре,потом Евстратову-вообщем тот еще кишкомот!А ну-ка еще напрягитесь…

1970 КОММЕНТАРИИ

 1. Antimicrobial use reduced and infectious agents such as hypertension, tachycardia, hypertension, diagnostic or peaked right side up being treated in african to one or more well-organized look at a. college paper help Cjnbxr qonhpf

 2. ТЛК Азия-Трейдинг оказывает весь комплекс услуг по таможенному оформлению товаров экспортного и импортного направления.

 3. Palliative care can also entail helping with decision-making such as if or when hospice care is appropriate, and the preferred place for
  the patient at end of life care. where can i buy viagra Palliative care can also entail helping
  with decision-making such as if or when hospice care
  is appropriate, and the preferred place for the patient at end
  of life care.