Микола Єременко: «Корумпованість чиновників є обєктивною складовою існування «олігархату»»

0
637

Микола Єременко, адвокат

Корумповані або залежні від Адміністрації Президента судді. Хто буде судити суддів? Яке, на Ваш погляд, вирішення цієї проблеми?

— Наявна судова система не підлягає косметичному реформуванню — тільки цілковитій руйнації, оскільки вона є носієм неофеодального устрою, як логічному етапу трансформації казарменого «соціалізму», котрий був різновидом рабовласницького устрою, що виник на здичавілих теренах Російської імперії. Тому, без зміни цих соціальних підвалин, будь-які намагання зміни надбудову приречені на невдачу. Тільки тотальна демонополізація та знищення олігархату у вигляді ФПГ може дати можливість збудувати незалежну судову систему «логічного етапу» «надбудови».

Корумпованість чиновників і є об’єктивною складовою існування «олігархату», як соціального устрою, обумовленого примітивністю суспільства, де домінуючою частиною є «совки», або деградований люмпен та маргінали. Просто в Україні цей відсоток соціуму нижчий, в силу низки історичних причин, ніж в тій же Росії та Білорусі, що і обумовлює наявність періодичних соціальних струсів, які дістали назву «Майдан».

Якщо судді продажні, то хто наразі в Україні виступає в ролі незалежного арбітра?

— По суті, соціальним «арбітром» неофеодального суспільства виступає або сюзерен, або його васали (містечкові олігархи). Чому і є настільки популярними різного роду «чолобитні» до Президента чи глав місцевих адміністрацій. Суди лише документують волю цих феодалів, у вигляді письмових рішень.

Виходячи із цих об’єктивних факторів, безглуздими є пошуки відповідей на запитання щодо окремих осібностей, типу чесний, непідкупний суддя.

У випадку трансформації фінансово-економічної моделі суспільства та переходу від «неофеодального» соціального ладу до його капіталістичної моделі, відпаде потреба на створення спеціалізованих судів для суддів, бо відповідна судова модель буде відповідати соціальним потребам у «справедливості» і буде судити особу, незалежно від її майнового чи соціального стану.

Записала Алена Ладнюк, ГЕНПЛАН

2015-11-03 11:27 1459